youtube.com/watch?v=mt1KwhiQ7q
La Fantasía de la Individualidad con Almudena Hernando.
Un recorregut històric, amb les ulleres liles posades, sobre la individualitat dependent, la individualitat independent i identitat col·lectiva.

Systerserver Town

cyberfeminists