Follow

En residència: Krysia i Michal

Entre febrer i abril vam tenir amb nosaltres a les companyes Krysia i Michal del projecte Zakole, una iniciativa de protecció d'aiguamolls a Varsòvia.


fediverse.tv/w/nYTX6YrJGVbfykB

Sign in to participate in the conversation
Systerserver Town

cyberfeminists