Follow

Estem de tornada després d'uns mesos tenint el compte una mica abandonat. Romanguin a l'escolta.

En breu anunciem les dates definitives de les jornades de i Hackeja la Terra 2020.

🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈

Estamos de vuelta después de unos meses teniendo la cuenta un poco abandonada. Permanezcan a la escucha.

En breve anunciaremos las fechas definitivas de las jornadas de y Hack The Earth 2020.

Sign in to participate in the conversation
Systerserver Town

cyberfeminists